ARAUDIA

EUS

BALDINTZA OROKORRAK

Parte-hartzaileak: Parte hartu nahi duen ororentzat irekia.

Modalitatea: Zuri beltzean naiz koloretan, berdin da. Matematikarekin lotura duten irudiak.

Lanak: Gehienez 4 lan egile bakoitzeko. Izena emateko data amaitzean beste lehiaketa batzuetan saritu gabeak.

Emate formatua: Irudiak JPG formatuan egon behar dira, 4000px alde zabalena, 300 ppp eta sRGB kolore espazioan. Fitxategiak ezin ditu 6 Mega pasa.

Izen ematea eta bidalketak: Bidalketa zein erregistroa modu digitalean egingo dira ondorengo helbidearen bidez https://argizpi.fotogenius.es/

Onarpen epea: 2021eko Azaroaren 1 tik Abenduaren 31ra.

Epaimahaia: Argazkilaritza eta matematika munduan errekonozimendu zabala duten pertsonez osatua egongo da eta beraien erabakia eztabaidaezina izango da.

Sariak eta erakusketa:

Lehen saria: 400€
Bigarren saria: 250€
Hirugarren saria: 175€
Sari sozial edo lokala: 175€

Sari banaketa eta erakusketa: Banaketa 2022eko urtarrilaren 28an burutuko da Beasaingo Igartza jauregian, arratsaldeko 19:00etan. Aurkeztutako lanen selekzio batez Beasain, Ordizia, Lazkaon eta Goierriko hainbat herritan erakusketa antolatuko da, aurrerago adieraziko diren datatan.

Oharrak:

Parte hartzeak baldintza hauen onarpena adirazten du. Baldintza hauetan kontutan izan ez den edozein arazo edo gertakari suertatuz gero, antolakuntzak konponduko du hobeki deritzon bezala. Saritutako lan guztiak antolakuntzaren jabetzape osoan geratuko dira. Antolakuntzak besteak beste publikazio eta erakustaldiak egiteko eskubidea izango du, beti ere eragilearen izena adieraziz.

Parte-hartzaile bakoitzak sari bakar bat jaso ahal izango du lehiaketan.

Edozein zalantza izan ez gero jar zaitezte harremanetan Lemniskatarekin:
lemniskatasarea@hotmail.com eta argizpi.ae@gmail.com e-posta helbidean.

CAS

CONDICIONES GENERALES

Participantes: Abierto a todos los que quieran participar

Modalidad: Blanco y negro o color, indistintamente. Imágenes relacionadas con la matemática.

Obras: Máximo 4 obras por cada autor. No premiadas en otros certámenes al cierre de la fecha de inscripción.

Formato de entrega: Las imágenes tienen que estar en formato JPG, 4000px la parte más larga, 300ppp y en espacio de color sRGB. Ningún archivo puede superar los 6 Megas.

Envío e inscripción: Tanto el envío como la inscripción se hará de forma digital a través de la siguiente dirección https://argizpi.fotogenius.es/

Plazo de admisión: Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2021.

Jurado: Estará formado por personas de reconocida solvencia dentro del ámbito fotográfico y matemático, siendo su fallo inapelable.

Premios y exposiciones:

Primer premio: 400€
Segundo premio: 250€
Tercer premio: 175€
Premio comarcal o social: 175€

Entrega de premios y exposición: La entrega será el 28 de enero de 2022 en el Palacio de Igartza de Beasain a las 19:00. Una selección de las obras presentadas será expuesta en Beasain, Ordizia, Lazkao y otros pueblos del Goierri en fechas y horario por determinar.

Notas:

El hecho de concurrir a este concurso supone la total aceptación de las presentes bases.
Cualquier incidencia surgida, no reflejada en las mismas, será resuelta por la organización. Todas las obras premiadas quedarán en propiedad absoluta de la organización, reservándose el derecho de su publicación y exhibición sin carácter comercial, citándose en todo caso el nombre del autor.

Cada participante solo podrá optar a un premio en el concurso.

Para cualquier consulta no dude ponerse en contacto con Lemniskata en los e-mail
lemniskatasarea@hotmail.com y argizpi.ae@gmail.com