MADE IN GOIERRI: DIGITALIZAZIOA ETA 4.0 INDUSTRIA – XABIER PEREZ – ANDER SARASOLA – AXIER MORENO

EUS: Enpresa txiki zein ertainetan Eraldaketa Digitala eta Industria 4.0aren erabilera eta aplikaziorako bailaran sortu den HUB 4.0 laborategiaren aurkezpena egingo du Goierri Valleyk.

Elkar ingenieritzak bere diseinu eta prozesuetan aplikatzen duen berrikuntzaz hitz egingo du ondoren.

Eta, azkenik, Caldererı́a Juan Lasa-ko arduradunak bere eraldaketa digitala burutzeko gakoak diren puntuetaz hitz egingo du, duen garrantzia goraipatuz.

ES: Goierri Valley presentará el laboratorio HUB 4.0 creado en la comarca para el uso y aplicación de la Transformación Digital e Industria 4.0 en pequeñas y medianas empresas.

La ingenierı́a Elkar hablará a continuación de la innovación que aplica en sus diseños y procesos.

Y por último, el responsable de la Calderería Juan Lasa, hablará de los puntos clave para llevar a cabo su transformación digital, elogiando su importancia.

  • Data: 2023-03-03
  • Ordua: 19:00
  • Tokia: Beasaingo Igartza Jauregian
  • Fecha: 03-03-2023
  • Hora: 19:00
  • Lugar: Palacio Igartza de Beasain