MADE IN GOIERRI: GOILAN FUNDAZIOA ETA KOOPERATIBEN BALOREAK – ASIER LEKUONA

EUS

GOILAN fundazioa Goierri bailarako 8 kooperatiba industrialek sortutako egitura da, aurretik GOILAN elkarte kooperatiboa zenaren zenbait dinamikei jarraikortasuna eman nahiean sortutakoa.

Dinamika horiek gaur egun sustapen ekonomiko eta sozialera lotuta daude, eta ardatz horren inguruan dauzka fundazioak bere helburu fundazionalak finkatuta:

1.-Bailarako formakuntza baliabideak eta hauek gizartean sortzen duten eragina indartzeko ekimenak sustatzea;

2.-Berrikuntzaren kultura bailaran sustatzea, horretarako berrikuntza eremu aurreratuak eta berauek garatzen dituzten instituzioekin elkarlana bultzatuz;

3.–Enpresa-ekimen berrien sustapena, aurretik aipatutako bi bektoreak edo bestelako helburu sozialen betetze maila indartze aldera.

Aurkezpenean sarrera historiko labur bat egin eta fundazioaren gaur egungo egitura azalduko dugu (partaide garen kooperatibak, fundazioaren bidez sustatzea bilatzen diren ekimen-motak – aurreko paragrafoan aipatuak—, hori egin ahal izateko kooperatibek alde batetik bailarako instituzio ezberdinekin dituzten harremanak, eta bestetik bere funts sozialetatik aipatutako helburu fundazionalak garatzeko bideratzen dituzten funtsekonomikoen aipamena, funts hauen erabileraren zehaztapena eta horrek bailarari sortu dion aberastasun
ekonomiko eta sozialaren deskribapen bat; eta azkenik zehaztutako lan-lerro horietan lanean egon daitekeen edozein elkarteri fundazioarekin harremanetan jartzeko gonbidapena, elkarlan lerro posibleak aztertzeko helburuz.

CAS:

La fundación GOILAN es una estructura creada por 8 cooperativas industriales del valle del Goierri para dar continuidad a algunas dinámicas de lo que anteriormente era la sociedad cooperativa GOILAN.

Estas dinámicas están actualmente ligadas a la promoción económica y social, eje en torno al cual la fundación tiene fijados sus objetivos fundacionales:

1.- Promover iniciativas que potencien los recursos formativos del valle y su impacto en la sociedad.

2.– Fomentar la cultura de la innovación en el valle, impulsando para ello áreas avanzadas de innovación y la colaboración con las instituciones que las desarrollan;

3.- El fomento de nuevas iniciativas empresariales que refuercen el grado de cumplimiento de los dos vectores u otros objetivos sociales mencionados anteriormente.

En la presentación realizaremos una breve introducción histórica y explicaremos la estructura actual de la fundación (las coopera-????vas de las que formamos parte, el tipo de iniciativas que se buscan promover a través de la fundación – mencionadas en el párrafo anterior-, las relaciones de las cooperativas con las diferentes instituciones del valle por un lado, y la referencia a los fondos económicos que desde sus fondos sociales destinan al desarrollo de los citados fines fundacionales. Especificación de la utilización de estos fondos y una descripción de la riqueza económica y social que ello ha generado al valle. Y la invitación a cualquier asociación que pueda estar trabajando en las líneas de trabajo definidas por último, a ponerse en contacto con la fundación con el fin de analizar posibles líneas de colaboración.

  • Fecha: 01-03-2024
  • Hora: 19:00
  • Lugar: Palacio de Igartza, Beasain
  • Data: 2024-03-01
  • Ordua: 19:00
  • Tokia: Igartza Jauregia, Beasain